Privacy policy

This Privacy Policy is valid from May 25, 2018. The current version is the published version and is updated continuously to comply with government requirements.

For us at Fantastic Frank, it is important that your personal information is handled in a safe and effective way. We intend to be transparent about how your information is used and want to use this page to clarify this. As a user or visitor of our web application / site (Site) you accept the guidelines described in these terms and consent to the processing of personal data as described in this privacy policy.

On the site, cookies are used to make the services work as well as possible. Learn about Fantastic Fra﷽nce's use of cookies💦 & similar technologies.

Here's how Fantastic Frank looks at the updated privacy protection.

 • - We only collect the p🦹ersonal information we need to provideꦍ our services and conduct our business

 • - We protect the personal data we collected

 • - We only use the collected personal data for the purpose𓃲 of collecting it

 • - We r🍃egularly clean the personal information we no longer need when permitted by l♔aw

 • - We inform those who need 💫to be registered how anඣd when we collect personal data

 • - We i♈nform interested parties such as registered and designated authorities if an incident arises related to our processing of personal data

 

Personal data controller

We are personally responsible for processing your personal information on our website www.fantasticfrank.se, www.fantast꧟icfrank.de, www.fantasticfrank.es, www.fantasticfrank.it and aqvalve.net.cn. Being personally responsible means that we must ensure that you as a visitor are aware that we collect your personal information, how we do it and why. We also look forward to actively requesting your information changed, limiting how we use your information, requesting the information we have about you or using the right to be completely deleted from our systems. We do not share your information with third parties without your approval. For the treatment of customers, sellers, buyers and speculators' personal data under this policy, Fantastic Frank and relevant offices are jointly responsible for personal data.

Contact data protection questions.

Fantastic Frank International AB, 556931-5921.
Mattias Kardell
Norr Mälarstrand 10, 112 20 Stockholm
SWEDEN
mattias@fantasticfrank.se / 08-12045100

 

Personuppgifter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen. Till exempel vad gäller köpare och säljare av bostäder (samt budgivare) sparas uppgifterna i 10 år för att uppfylla Fastighetsmäklarlagen. Bokföringsuppgifter/🦋transaktioner sparas i 7 år. 

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • - ✨Begära radering a🌳v personppgifterna (medges till exempel inte när vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna).

 • - Begära registerutdrag.

 • - Begära rättelse.

 • - Återkalla samtycke med framtida verkan.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar ett antal olika personuppgifter och kategorier av ꦆpersওonuppgifter enligt nedan uppställning. Som laglig grund är antingen:

 • - Avtal - Behandling är nödvändig för att till exempel fullgöra ett uppdragsavtal eller fullgöra avtal om värderi🌺ngsuppdrag.

 • - Rättslig förpliktelse - Rör som att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpꦫliktelser enligt lag.

 • - Berättigat intresse - Den vanligaste grunden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade int𒉰ꦉresse för att lämna erbjudanden till dig, för att marknadsföra våra tjänster och Fantastic Frank samt till exempel även för att kunna förmedla bostaden till dig.

 

De olika kategorier av uppgifter som vi behandlar är:

 • - Namn

 • - Kont🎐aktuppgi🐓fter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

 • - Personnummer

 • - Kontouppgifter

 • - Information om bostaden

 • - Kopia på ID-handling

 • - Besöksstatistik och klickhistorik

 • - Bud-uppgifter

 • - Information om genomfört uppdrag

 • - Upp♒gifter om betalda arvoden och ö🌞vriga ekonomiska transaktioner

 

Vi behandlar personuppgifter för följande:

 • - Säljare - i samband med att du som sälja🎉re av en bostad anlitar Fantastꦉic Frank för att förmedla bostaden.

 • - Köpare - i 🍒samband med att du köper en bostad som förmedlas av Fantastic Frank.

 • - Budgivare - i samband med att du lämnar etꦓt bud på en bostad som förmedlas av Fantastic Frank.

 • - Potentiel♑l säljare - i samband med att du tar kontakt med Fantastic Frankღ för värdering av bostad.

 • - Spekulanter - i s🐽amband med att du kontaktar Fantastic Frank avseende bostäder du är intresserad av.

 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?:

 • - Dig själv

 • - Bostadsrättsföreningar

 • - Offentliga register

 

Till vem överför vi personuppgifter:
Vi delar pe🧸rsonuppgifter i de fall det är nödvändigt.

 • - Säljare - i samband med 🔜förmedliꦰngen av bostaden.

 • - Samarbetspartners - 📖för att till exempel kunna 🦹erbjuda värdering eller liknande botjänster.

 • - Banker - i samband med till exempel tillträde.

 • - Tjänsteleverantörer - för att kunna tillhandahålla våra tjänster delar vi dina personuppgifter med tjänsteleverantörer. Till exempel IT-leverantörer, marknadsföringstjänster, kreativa teamet inom Fantastic Frank (fotografer och stylister). Våra tjänsteleverantörer får inte lämna personuppgifter vidare och använder d𝓀e enligt våra instruktioner.

 • - Andra kontor - för att kunna erbjuda rätt marknadsföringstjänster och kommunicera r🅺ätt erbjudande till dig.

 • - Hemnet (och mäklarstatistik) - efter utför🦩t förmedlingsuppdrag.

 • - Fastighetsmäklarinspektionen - på begäran.